Ohita pääsisältöön

Maksupääte

Yleistä

Willba on Netsin virallinen kumppani ja tarjoaa tukea Nets-maksupäätteiden integroinnille. Tämä kumppanuus takaa saumattoman integraation maksupalvelun ja Willba-järjestelmän välillä.

Willbaan perustetaan kaikki integroitavat maksupäätteet, jonka jälkeen niitä voidaan käyttää Willban kautta. Jokainen päätelaite voidaan sijoittaa kassapisteeseen (Point of Sale, POS).

Asiakkaalla ei tarvitse olla Nets-maksupäätteitä, vaan Willba tukee monenlaisia muitakin maksutapoja. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa pankkikorttimaksun manuaalisen kirjaamisen, mikä tarjoaa lisää joustavuutta ja varmistaa katkeamattoman maksunkäsittelyn kaikenlaisille asiakkaille.

Käyttäjän tarvitsee vain aloittaa maksu Willbasta valitsemalla "Pankkikortti" -maksutapa ja valitsemalla päätelaite jos sitä ei ole vielä kyseisellä koneella valittu. Kun maksu on aloitettu, käyttäjä ohjataan päätelaitteeseen, jossa maksu suoritetaan. Maksun status näkyy heti Willbassa.

Nets

Konfigurointi

Tunnistetietojen määrittäminen

Willba-tiimi ottaa käyttöön asiakaskohtaisen integraation Nets Cloudiin. Willballa kommunikoi sen jälkeen suoraan Netsin kanssa ja sillä on valmius luoda maksuja maksupäätteille.

Päätelaitteen määritys Strapiin

Tunnistetietojen määrittämisen jälkeen on perustetaan päätelaitteet Strapiin. Jokaisella päätelaitteella on uniikki tunnistenumero, joka saadaan Netsiltä. Tämä tunniste erottaa päätelaitteen muista. Lisäksi asiakkailla on mahdollisuus nimetä kukin päätelaite haluamallaan nimellä, määrittää sen tila (aktiivinen tai epäaktiivinen) sekä asettaa sen sijainti. Päätelaitte voidaan sijoittaa tiettyyn myyntipisteeseen. Seuraava kuva havainnollistaa esimerkkiä:

Strapi Nets

Toiminnallinen yleiskatsaus

Maksuprosessi

Kun Netsin luottokorttitoiminnallisuus on käytössä, maksu eroaa hieman manuaalisista maksun kirjaamisesta. Alla oleva kaavio kuvaa maksuprosessin kulkua:

Nets maksuprosessi

Sen sijaan, että valittaisiin "Manuaalinen maksu", valitaan maksupääte seuraavista osista:

 1. Päätelaite I ja Päätelaite II: kassapisteessä "Vastaanotto" sijaitsevat päätelaitteet
 2. Päätelaite III: sijoitettu toiseen myyntipisteeseen. Kaikki myyntipisteeseen liittymättömät päätelaitteet lisätään valitsimen alaosaan.
 3. Päätelaite I: vihreä status kertoo sen olevan liitettynä ja valmiina maksuille.
 4. Päätelaite II ja Päätelaite III: punainen status kertoo virhetilasta. Ne eivät siis ole oikein määritelty eikä pysty käsittelemään maksuja. Esimerkiksi tunnistenumero voi olla väärin tässä tapauksessa.

Kun päätelaite on valittu, maksuprosessi on sama kuin tavallinen maksuprosessi. Ainoa ero on, että maksu suoritetaan päätelaitteen kautta eikä syötetä manuaalisesti. Käyttäjälle näytetään odotustila, kunnes maksu suoritetaan. Seuraava kuva näyttää odotustilan:

Nets odottaa maksua tila

Tämän tilan aikana valittu päätelaite aktivoituu ja näyttää maksettavan summan. Asiakkaan on syötettävä pankkikortti ja vahvistettava maksu. Kun maksu on suoritettu, päätelaite näyttää vahvistusviestin ja maksu näkyy heti Willbassa.

Willba tarjoaa lisätoimintoja Nets-korttimaksujen odotusaikana

 1. Peruuta: Maksun voi peruuttaa suoraan Willbasta. Peruutuksen jälkeen päätelaite näyttää vastaavan viestin.
 2. Päivitä: Tämä toiminto mahdollistaa maksun tilan päivittämisen, jos maksun tila ei päivity automaattisesti maksun suorittamisen jälkeen. Painettaessa Willba tarkistaa ja päivittää maksun tilan seuraavasti:
  1. Jos maksu on suoritettu, Willba merkitsee maksun suoritetuksi.
  2. Jos maksu on peruutettu, Willba merkitsee maksun peruutetuksi.
  3. Jos maksu on kuitenkin vielä kesken, Willba ei tee mitään.

Häiriöstä toipuminen

Maksuprosessissa saattaa esiintyä tilapäisiä häiriöitä päätelaitteiden, palveluntarjoajan, Willban tai käyttäjän virheiden vuoksi. Alla oleva kaavio kuvaa virheenkäsittelyprosessia:

Nets virheenkäsittely

Todennäköisimpiä virhetilanteita ovat:

 1. Maksun aloittaminen, kun toinen maksu on edelleen käynnissä. Tämä johtaa virheviestiin, jossa ilmoitetaan, että päätelaite on tällä hetkellä varattu.
 2. Käyttäjän aloittama maksun peruutus päätelaitteesta. Tämä johtaa virheviestiin, joka vahvistaa peruutuksen.
 3. Maksun vanhentuminen. Jos maksua ei suoriteta 120 sekunnin sisällä, se peruutetaan automaattisesti, ja virheviesti ilmoittaa, että maksu on aikakatkaistu.
 4. Epäaktiiviset päätelaitteet. Kun käyttäjä yrittää käyttää epäaktiivista päätelaitetta, näytetään virheviesti, joka ilmoittaa päätelaitteen tilan.

Vianmääritys

Ongelmatilanteissa suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:

 1. Varmista, että päätelaite ei käsittele parhaillaan toista maksua.
 2. Varmista, että päätelaite on aktiivinen ja yhdistetty Nets Cloudiin.
 3. Varmista, että Strapi-päätelaitteen tunniste vastaa Netsin todellista päätelaitetunnistetta.
 4. Jos maksun aikakatkaisu ongelmatilanteita ilmenee, aloita uusi maksu ja varmista, että se suoritetaan 120 sekunnin aikarajan sisällä.
 5. Jos virheet jatkuvat, ota yhteyttä Willba tukeen saadaksesi lisäapua.