Ohita pääsisältöön

Hakutoiminnot

Yleistä

Willba tarjoaa monipuolisia hakutoiminnallisuuksia, jotka mahdollistavat aineiston selaamisen tietyillä ehdoilla joko päänäkymänä tai listauksen muodossa. Esimerkiksi maksamattomien laskujen selaaminen tietyllä aikavälillä on yksi mahdollinen hakunäkymä. Willbassa voi hakea tietoja myynneistä, tehtävistä, laskuista, asiakkaista ja tuotteista. Hakunäkymät ovat käytössä myös asiakkaiden tai tuotteiden poiminnassa. Yksittäisiä dimensioita voidaan aktivoida sisällönhallinnassa hakunäkymiä varten koko organisaatiolle käyttöön. Lisäksi käyttäjät voivat personoida omaa näkymäänsä ja piilottaa tarpeettomat hakutoiminnot, mikä selkeyttää juuri heidän käyttökokemusta.

Willba hakunäkymät

Myynnit

Sales search

Willban pääasiallisella aloitussivulla käyttäjät voivat hyödyntää erilaisia hakutoimintoja myyntien etsimiseen ja suodattamiseen. Seuraavat hakutoiminnot ovat käytettävissä:

 • Vapaasanahaku: Myynnin voi hakea vapaasanahaulla esimerkiksi myynnin nimellä, numerolla tai asiakkaan nimellä.
 • Osallistujan nimellä haku: Käyttäjä voi tehdä hakun, joka rajautuu myynteihin, joissa tietty henkilö on osallistunut.
 • Myynnin alkupäivällä haku: Hakutoiminnolla voi etsiä myyntejä niiden alkupäivämäärän perusteella.
 • Myyntityypin suodatus: Käyttäjä voi suodattaa myyntejä niiden myyntityypin perusteella.
 • Myynnin tilan mukaan suodatus: Hakutoiminto mahdollistaa myyntien suodattamisen niiden tilan perusteella, esimerkiksi avoimiin, vahvistettuihin tai suljettuihin myynteihin.
 • Henkilömäärällä suodatus: Käyttäjä voi suodattaa myyntejä niiden henkilömäärän perusteella.
 • Dimensioiden mukaan haku: Hakutoiminto mahdollistaa myyntien hakemisen määriteltyjen dimensioiden, kuten tuottajan tai oleskelutyypin, perusteella.

Ilmoittautumiset

Enrollment search

Myyntihaku tapahtuman ilmoittautumisille tarjoaa hieman laajemman valikoiman toimintoja verrattuna pelkkään myyntihakuun. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä myyntihaun lisäksi:

 • Tapahtuman nimi, numero tai asiakas: Käyttäjä voi hakea ilmoittautumisia tietyn tapahtuman nimellä, numerolla tai asiakkaan nimellä.
 • Tapahtuman päivät: Hakutoiminnolla voi etsiä ilmoittautumisia niiden tapahtuman päivämäärien perusteella.

Laskut

Invoice search

Laskuhaku tarjoaa monipuoliset toiminnallisuudet laskujen etsimiseen ja suodattamiseen erilaisissa käyttötilanteissa. Seuraavat hakutoiminnot ovat käytettävissä:

 • Laskunumerolla tai viitenumerolla: Käyttäjä voi hakea laskuja niiden laskunumerolla tai viitenumerolla.
 • Laskun päivä: Hakutoiminnolla voi etsiä laskuja niiden päivämäärän perusteella.
 • Myynnin nimi, numero tai asiakkaan nimi: Käyttäjä voi hakea laskuja tietyn myynnin nimellä, numerolla tai asiakkaan nimellä.
 • Myynnin alkupäivä ja loppupäivä: Hakutoiminto mahdollistaa laskujen etsimisen tietyn myynnin alkupäivämäärän ja loppupäivämäärän mukaan.
 • Maksun tila: Käyttäjä voi suodattaa laskuja niiden maksun tilan perusteella, esimerkiksi maksettuihin, maksamattomiin tai osittain maksettuihin laskuihin.
 • Laskun tila: Hakutoiminnolla voi etsiä laskuja niiden tilan perusteella, kuten keskeneräisiä, tai hyväksyttyjä laskuja.
 • Maksutapa: Käyttäjä voi suodattaa laskuja niiden maksutavan perusteella, esimerkiksi käteis-, online- tai e-laskuja.
 • Myyntityyppi: Hakutoiminto mahdollistaa laskujen suodattamisen niiden myyntityypin perusteella.
 • Tarkistustehtävien tila: Käyttäjä voi etsiä laskuja niiden tarkistustehtävien tilan perusteella, keskeneräisiä tai valmiita tarkistustehtäviä.
 • Kirjanpidon siirtopäivä: Hakutoiminnolla voi hakea laskuja niiden kirjanpidon siirtopäivämäärän perusteella.
 • Laskun tyyppi: Käyttäjä voi suodattaa laskuja niiden tyypin perusteella, esimerkiksi ennakon tai laskun.
 • Myynnin tila: Hakutoiminto mahdollistaa laskujen etsimisen tietyn myynnin tilan perusteella, kuten avoimiin, vahvistettuihin tai suljettuihin myynteihin.

Tehtävät

Task search

Tehtävähaku tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden etsiä ja suodattaa tehtäviä eri kriteerien perusteella. Seuraavat hakutoiminnot ovat käytettävissä:

 • Tehtävän nimi: Käyttäjä voi hakea tehtäviä niiden nimellä.
 • Tehtävän tekijä: Hakutoiminto mahdollistaa tehtävien etsimisen tietylle tekijälle, jolle tehtävä on osoitettu.
 • Tila: Käyttäjä voi suodattaa tehtäviä niiden tilan perusteella, keskeneräisiin tai valmiiksi merkittyihin tehtäviin.
 • Piilota vanhentuneet tehtävät: Hakutoiminnolla käyttäjä voi piilottaa vanhentuneet tehtävät, jolloin ne eivät näy haussa.
 • Määräaika: Käyttäjä voi etsiä tehtäviä niiden määräajan perusteella, joka määrittelee, milloin tehtävä on suoritettava.

Tehtävähaku tarjoaa nämä toiminnot tehokkaaseen tehtävien hallintaan, auttaen käyttäjiä seuraamaan tehtävien tilaa, priorisoimaan töitä ja varmistamaan tärkeiden määräaikojen noudattamisen.

Asiakkaat

Customer search

Asiakashaku Willban asiakashallinnassa tarjoaa useita toimintoja, joiden avulla käyttäjät voivat etsiä ja suodattaa asiakkaita tarpeidensa mukaan. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

 • Vapaa haku: Hakutoiminnolla käyttäjä voi etsiä asiakkaita vapaasanahaulla, joka voi kohdistua asiakkaan nimeen, numeroon, osoitteeseen, puhelinnumeroon tai sähköpostiin. T- yyppi: Käyttäjä voi suodattaa asiakkaita heidän tyypin perusteella, joka voi olla joko henkilö tai organisaatio.
 • Tunnisteet: Asiakasrekisterin ryhmittelyä varten käyttäjä voi luoda vapaasti perustettuja tunnisteita, joilla voi merkitä asiakkaita eri luokkiin tai kategorioihin. Hakutoiminnon avulla käyttäjä voi etsiä asiakkaita näiden tunnisteiden perusteella, mikä helpottaa tietyn asiakasryhmän löytämistä tai tiettyjen ominaisuuksien omaavien asiakkaiden seulomista.

Asiakashaku tarjoaa nämä toiminnot tehokkaaseen asiakasrekisterin hallintaan ja asiakastietojen löytämiseen tarpeen mukaan. Se auttaa käyttäjiä ylläpitämään ajantasaista ja järjestettyä asiakasdataa sekä tarjoaa mahdollisuuden ryhmitellä asiakkaita eri kriteerien perusteella.

Tuotteet

Product search

Tuotehaku Willbassa tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden etsiä ja suodattaa tuotteita eri kriteerien perusteella. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

 • Vapaa teksti: Hakutoiminnolla käyttäjä voi etsiä tuotteita vapaasanahaulla, joka voi kohdistua tuotteen nimeen tai tuotekoodiin.
 • Tuotekategoria: Käyttäjä voi suodattaa tuotteita niiden kuulumisen perusteella tiettyyn tuotekategoriaan. Tuotekategoria on hierarkinen, jolloin haun voi kohdistaa joko ylätasolle, kuten Aktiviteetit tai alitasolle kuten Maastopyöräily.
 • Katalogi: Hakutoiminnon avulla käyttäjä voi etsiä tuotteita tietystä katalogista.