Ohita pääsisältöön

Raportit

Majoituksen raportointi

Majoitusraportointi noudattaa samaa perusajatusta ja rakennetta kuin myyntiraportit. Majoitusraportoinnissa keskitytään erityisesti majoitustoimintaan liittyviin tietoihin ja sille tärkeisiin avainlukuihin.

Majoitusyöt voidaan jakaa eri rakennuksien tai huonetyyppien perusteella. Tämä mahdollistaa majoituksen täyttöateen tarkastelun eri alueilla ja auttaa tunnistamaan esimerkiksi suosituimmat huonetyypit tai toisaalta ne, jotka ovat vajaammalla käytöllä. Myyntiraportin tapaan majoitusyöt voidaan jaotella myös ajankohdan mukaan.

Päivämäärävalikosta saa tarkasti valittua majotusöiden aikavälin. Oletuksena on kuluva vuosi. Raportilla näkyy sekä jo toteutuneet että tulevaisuuteen myydyt majoitusvaraukset. Näkymää saa edelleen rajattua valikoista. Yöt jakautuvat raportilla määrättyjen dimensioiden, kuten liiketoiminta- alueiden mukaisesti. Majoitusöitä voi tarkastella myös myyntitasolla. Majoitusyöt jakautuvat Willbaan määriteltyihin rakennuksiin. Viimeisellä rivillä näkyvät kokonaissummat.

Majoitus

Myynin raportointi

Myynnit tietyllä aikavälillä: Myynnin raportoinnissa voidaan jakaa myynnit eri dimensioiden, kuten liiketoiminta-alueiden, tiliöintiryhmien ja tuoteryhmien perusteella.

Myynti kuukausittain

Aikadimensiona on myynnin loppupäivä. Myyntejä voidaan tarkastella myynnin tilan mukaan, mikä mahdollistaa myös peruutettujen myyntien seuraamisen.

Tilastointivelvollisuus

Sisäisen käytön lisäksi järjestelmä kattaa tarpeellisen ulkopuolelle suunnatun majoituksen raportoinnin. Raportointijärjestelmä tuottaa majoitusraportin, joka on suunniteltu Tilastokeskuksen tarpeisiin.

  1. Raportilla näkyvät pääsääntöisesti vain toteutuneet majoitukset ja tarkastelujaksoina on yleensä menneisyys.
  2. Majoitusyöt kuukausitasolla, henkilömäärä mittarina
  3. Majoitusyöt kuukausitasolla majoittujien kansallisuuden mukaan jaoteltuna
  4. Majoitusyöt jaoteltuna kuukauden ja oleskelutyypin perusteella. Kävijät on jaettu suomalaisiin ja muihin
  5. Käytössä olevien huoneiden määrän raportointi. Tämä ei käsittele huoneessa majottujien määrää. Näkyvillä on päiväkohtainen käyttötieto ja kumulatiivinen summa tarkastelujakson alusta.

Majoitusyöt

VST-raportointi

Vapaan sivistystyön toiminta määritellään myyntivaiheessa ja sitä seurataan kootusti raportilla.

  1. Tarkastelualuetta voi rajata vierailupäivän ja VST-kategorian mukaan
  2. Päivät on jaoteltu sukupuolen ja ikäkategorian mukaan. Lisää sarakkeita avaamalla pääsee myyntitasolle.
  3. Päivät on edelleen jaettu VST-kategorioiden mukaan ja majoittuviin ja päiväkävijöihin. Majoituksen status määrää myös VST-päivien laskutavan.

VST

Kirjanpidon raportointi

Raportointityökalu on kätevä lisä kirjanpidon täsmäytyksen tueksi. Pohjana on raportoinnissa on avoimien ja suoritettujen maksujen seuranta sekä kirjanpidon aineiston päiväkohtainen seuranta myyntitileittäin. Tämä auttaa hallitsemaan niin ennakkomaksuja kuin myyntisaamisiakin.

Kirjanpito